Privacyverklaring

De zorgverlener(s) van Cranio Midden Nederland doen er alles aan om zo zorgvuldig en integer mogelijk met uw gegevens om te gaan.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan en beschermen. 

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het van belang dat uw  zorgverlener(s) een dossier bijhoudt met uw (medische) gegevens. Op het dossier is de wet (WGBO) van toe passing.

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt en het inzagerecht van patiënten in hun eigen dossier. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving)

Beveiliging
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de software van MijnDIAd.  Dit pakket is beveiligd met een wachtwoord en een 2-staps-verificatie. 
Uw factuur wordt per mail verstuurd. Gaat u akkoord met onze privacyverklaring dan gaat u akkoord met het versturen van de factuur per mail.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie.

Bewaartermijn
Uw dossier wordt na de behandeling(en) 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie.

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Om wetenschappelijk onderzoek, ten behoeve van verdere ontwikkeling en op een hoog peil houden van de zorg. Als uw gegevens worden gebruikt, worden deze geanonimiseerd zodat u niet herleidbaar bent en daarmee ook uw privacy gewaarborgd blijft. 
  • Voor geanonimiseerd voor intercollegiale toetsing.
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat meedelen aan uw therapeut.
  • Wanneer de therapeut(en) van Cranio Midden Nederland om andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal u daar eerst over geïnformeerd worden en zal er expliciet om uw toestemming gevraagd worden.

Contact
Cranio Midden Nederland
KvK-nummer: 76619265
LVNT: R232
RBCZ: 210370R

info@craniomn.nl

© 2020 Cranio Midden Nederland

Open chat
1
Wil je een afspraak maken of iets vragen?